17:40 | GMT: 15:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez TiVi Foundation z 15,56 zł na 15,60 zł za akcję.
01C 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000 akcji serii K, 100.000.000 akcji serii M, 2.421.675 akcji serii N, 557.453.520 akcji serii T.
01C 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
08N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ARA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EUC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GRC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
JHM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SYN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z indeksu NCIndex.
VEL 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.