11:14 | GMT: 09:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
ZWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę części należących do niej nieruchomości.
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BDX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2012 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 220.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
FEE 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
LGT 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MSP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
RNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
RLP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SNK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.580 akcji zwykłych na okaziciela.
SKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
wykres EMC
EMC.US 
NYSE 
 przed sesją
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MSI.US 
NYSE 
 przed sesją
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.