12:09 | GMT: 10:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
ATE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
BRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
BTX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 5.900.000 akcji serii B i 2.000.000 akcji serii C.
BML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40,00 CZK na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku Innovation Technoogy Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty CUBE.ITG S.A. za rok 2012.
DKR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
EMT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 11.688.800 akcji serii L i 13.333.334 akcji serii N.
EMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
EPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
FIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2012.
HMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
IBS 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
ICM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym w roku obrotowym 2012.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz rozliczenia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2012.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
MIP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 2,23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
OPM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PGD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
PCX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
STD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, skupu akcji własnych, emisji obligacji zamiennych na akcje.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
WDB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.