10:13 | GMT: 08:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
ALS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
BAU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2011 do 31.12.2012.
COD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu.
DGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, obniżenia kapitału zakładowego, określenia kapitału docelowego oraz udzielenia zgody na przeniesienie aktywów.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 oraz wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2012.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
GNT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.130 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GTF 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
HWE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H.
INK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
LTX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
LYD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012.
MLP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
PHO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PTH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
SKA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ULM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VOT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
WDB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.