12:22 | GMT: 10:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 179.107 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.766 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AAT 
GPW 
 
Początek notowań spółki TUP (TUP) pod nazwą ALTA (AAT), w związku ze zmianą firmy.
API 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ARM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
LTX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 85.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LUX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MLG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych.
OPF 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 106.663 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 euro na akcję.
PQA 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.