12:00 | GMT: 10:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
API 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PQA 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.