11:31 | GMT: 09:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KGH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,90 zł na akcję.
PKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
06N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ABA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ABM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ABP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ATS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BAU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CFL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CIG 
GPW 
 
NWZA ws. użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej, zmiany statutu.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CLO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DEM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DTR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DMZ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DRU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EKA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EPD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EAP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ETR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EEI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EUI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ETL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FFO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FMO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FNE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GEO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GNB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GDI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GRL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HWE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HBP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HFT 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IDE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IFC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, ujednolicenia oznaczenia emisji akcji, uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i B, uchylenia uprzywilejowania akcji w zakresie prawa powoływania członków RN oraz zmiany statutu.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku (I kwartał roku obrotowego 2013/2014).
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ITG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ITX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IMX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
JRH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
JPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MRA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MBF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MRG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MGM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MDS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MSO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MIP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MLG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MLD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NGS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres OEM
OEM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
O2O 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OPT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PBO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PMD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PGP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PHO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PPC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PQA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PXM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PLA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PXY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PCA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PTW 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
QNT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
REG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ROD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SME 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKA 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II).
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SP1 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SUN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TIG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TER 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TFO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TWI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
UBT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
UNT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VTG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WPX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
YWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
YOL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.