12:11 | GMT: 10:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ABC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
AGT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ALC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ASS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
AST 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ATS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ASG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BDZ 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków RN.
EMT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
GCN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2012/2013 trwający od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013, zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HRS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w treści uchwał Nr 3 i Nr 4 NWZ z dnia 4 maja 2010r dot. ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KKM 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
MLK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
NAN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie na NC wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
OVO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PIG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PLZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PND 
GPW 
 
Przydział akcji serii R, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
PTH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
QRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RNK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ROB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RPC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, z możliwością wyłączenia prawa poboru w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW i dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
SGR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SWG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.518 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
SFS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG-Plus wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SKL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia tych akcji.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 17 i nr 19 ZWZ z dnia 27.06.2013r oraz wyrażenia zgody na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
WLT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
BBRY.US 
NYSE 
14:00
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.