09:29 | GMT: 07:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATS 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CPG 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EFI 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EKP 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FEG 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
GCH 
GPW 
 
Początek notowań spółki CCIINT (CCI) pod nazwą GLOBCITYHD (GCH), w związku ze zmianą firmy.
IDM 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Początek notowań spółki INVESTCON (INC) pod nazwą INC (INC), w związku ze zmianą firmy.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PPC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, umorzenia akcji własnych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na GPW.
AV.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
DTEL.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2013 rok.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.