17:40 | GMT: 15:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu 2013 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz podziału zysku albo pokrycia straty za 2013r, uchylenia uchwały nr 1/2013 WZA z dnia 31.01.2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IRL 
GPW 
 
WZA
MAD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MBF 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.