08:48 | GMT: 06:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany wynagrodzenia członkowi RN.
IBS 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MBF 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ORL 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, przedłużenia skupu akcji własnych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 600.000 akcji serii A, 138.000 akcji serii B, 4.261.750 akcji serii C, 3.000.000 akcji serii D oraz 3.909.090 akcji serii E.
PPC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TSCO.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.