04:40 | GMT: 02:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ALU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 euro na akcję.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IBS 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDM 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IPX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MMD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RBC 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SNS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. scalenia akcji, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013.
DD.US 
NYSE 
 przed sesją
MAT.US 
NYSE 
 przed sesją
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.