12:19 | GMT: 10:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
SPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,70 zł na akcję.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii O wśród inwestorów instytucjonalnych.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BWO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 99.613.479 akcji zwykłych na okaziciela.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IIA 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku z jej podziałem polegającym na przeniesieniu części jej majątku na spółkę BUWOG AG.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMP 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NOV 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RMK 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za rok 2012 i 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.