21:53 | GMT: 19:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MBK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,00 zł na akcję.
ABA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ADS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AUG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (straty) za 2013 rok.
AUG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 102.595.266 akcji zwykłych.
ASP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AAL 
GPW 
 
ZWZA
ASG 
GPW 
 
ZWZA
B3S 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
BAC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, zmiany nazwy, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
BIO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii O od inwestorów instytucjonalnych.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CFL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DMZ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GCH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GET 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonych skonsolidowanych raportów za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HYP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IDM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ITG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
IRL 
GPW 
 
WZA
JPR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
NEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PGS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
POL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PTH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IPF 
GPW 
 
WZA
RBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
RBS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
STP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
U2K 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia członkom organów spółki absolutorium oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BNP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GSK.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.