20:43 | GMT: 18:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRU 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
2CP 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AAL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 LTL na akcję.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, uchwalenia kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 LTL na akcję.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M i N, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i N do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRC 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PJP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, ustalenia wysokości dywidendy za rok 2013 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SON 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, powołania przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UCG 
GPW 
 
ZWZA
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.