13:26 | GMT: 11:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BAC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia z Rabobank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CHS 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CIE 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DGT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, przygotowania do zamiany akcji serii D na akcje serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC.
ESK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GEO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ITM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MRG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MNX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NFP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NVT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,03 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCV 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PPC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PYL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
SUN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WBY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WPX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.