12:38 | GMT: 10:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
AGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
API 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ABS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ITM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KAN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MSX 
GPW 
 
Początek notowań spółki MOSTALEXP (MSX) pod nazwą MSXRESOUR (MSX), w związku ze zmianą firmy.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PCV 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PFM 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SKA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
SNX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.