12:18 | GMT: 10:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ABA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmiany uchwał nr 5/04/2013 i 6/04/2013 WZA z dnia 29.04.2013r oraz odwołania członka zarządu.
AED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, skupu akcji własnych oraz powołania członka RN.
ALT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz odkupu akcji własnych.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
BLO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmian statutu.
EKG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz powołania członków RN.
FCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
FIG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GOB 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
HPS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
KDM 
GPW 
 
ZWZA
KMS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji emitowanych na zasadach określonych w §7a statutu oraz zmian w składzie RN.
MDN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MSX 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NDA 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia z PKO Bank Polski SA.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TOR 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, umorzenia akcji zwykłych na okaziciela, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
WST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.