17:28 | GMT: 15:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku osiągniętego w 2013r, pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, połączenia z Nordea Bank Polska S.A., zmiany uchwały nr 36/2010 ZWZ z dnia 25.06.2010r oraz zmiany statutu.
2CP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ABC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ALI 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycie straty poniesionej w 2013 roku oraz w latach ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BAK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G bez prawa poboru.
BTC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CSR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DKR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEV 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DGT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru lub z prawem poboru oraz zmiany statutu.
ETL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,22 euro na akcję.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz powołania członków RN.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ICP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia na kapitał zapasowy nie rozliczonego zysku z 2010r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres MED
MED 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MCP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmiany uchwał nr 7, 8 i 11 WZA z dnia 27.01.2014r.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzania zyskiem za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MSO 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 9 WZA z 27.06.2013r.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany siedziby oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w uchwałach nr 18, 19 i 20 ZWZ z dnia 21.06.2011 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PLA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz podziału zysków zatrzymanych wg. stanu na dzień 31.12.2013r.
PMI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz zmiany uchwały nr 1 WZA z 03.11.2011r.
RHD 
GPW 
 
ZWZA
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
SYM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.