11:58 | GMT: 09:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALL 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji premiowych z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC lub GPW, wprowadzenia na GPW akcji imiennych serii A, połączenia z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim S.A. oraz zmiany statutu.
AIT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALM 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ALI 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty albo przeznaczenia zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BLO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
DFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
DRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
FOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz uchylenia uchwał 3/2013 i 6/2013 z 20.12.2013r.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NC oraz zmiany statutu.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, scalenia akcji, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, zagospodarowania zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LBD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, anulowania uchwał z poprzedniego NWZA z dnia 12.02.2014 oraz zmian w składzie RN.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
OPE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN
OPM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PGD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SLZ 
GPW 
 
ZWZA
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STK 
NC 
 
Przydział akcji serii D.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TOR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
TOA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 133.835 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010r oraz zmiany statutu.
TWI 
NC 
 
ZWZA
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz wyboru członków RN.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, uchylenia uchwał nr 18, 19, 20, 21 WZA z 21.06.2011r oraz zmiany statutu.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.