17:39 | GMT: 15:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
AFH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
AML 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
BCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
CLS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
DRU 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Akomex Sp. z o.o. po cenie 24,95 zł za akcję.
ETR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PGS 
GPW 
 
NWZA
PYL 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
SFI 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.