05:40 | GMT: 03:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ARC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 40 CZK na akcję.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
Początek notowań spółki GPFCAUSA (GPF) pod nazwą ECERAMICS (ECR), w związku ze zmianą firmy.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ORB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PCR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RDL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
SGR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MT.LU 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
RBS.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.