15:24 | GMT: 13:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FIG 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych akcji w drodze emisji akcji zwykłych serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 54.326 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GNB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
JAN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WDB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.