13:16 | GMT: 11:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FFO 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GEO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 rok, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GLC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCX 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii Z do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii AA oraz praw do akcji serii AA do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
REM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 14.970.666 akcji serii C oraz 24.173.436 akcji serii E.
SCM 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.