10:45 | GMT: 08:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
8FO 
NC 
 
NWZA ws. m.in. zmiany siedziby spółki oraz powołania członków RN.
ACT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BTM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GIW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
JWC 
GPW 
 
Przydział akcji serii C objętych w wykonaniu prawa poboru.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PYL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SFN 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.