16:23 | GMT: 14:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EUR 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółką „POL CATER HOLDING” Sp. z o.o.
PKP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
JHM 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
KMS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MAD 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MAD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.807.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RAF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TFO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
VIN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.