03:19 | GMT: 01:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EAT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 16 WZA z dnia 10 czerwca 2011 r.
BWO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 euro na akcję.
CDL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru akcji serii O, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
GNR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HTM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie, na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NEM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NETMEDIA Spółka Akcyjna.
CNG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
Początek notowań spółki UNIMOTGAZ (UGZ) pod nazwą UNIMOT (UNT), w związku ze zmianą firmy.