18:54 | GMT: 16:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy.
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BTM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ELB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
IDA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M.
IMC 
GPW 
 
WZA
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
KRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
LUX 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków RN, przyjęcia planu restrukturyzacyjnego spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H z ograniczonym prawem poboru oraz zmiany statutu.
MAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
OEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, ustalenia przedmiotu przeważającej działalności spółki oraz zmiany statutu.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,26 zł na akcję.
PRD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TWX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.