11:58 | GMT: 09:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
EAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.
APN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 223.874 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRA 
GPW 
 
Zakończenie procesu składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GEU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
GCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za za 18 tygodni kończących się 7 maja 2015 r.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IFI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
KPI 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty i kontynuacji działalności spółki.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MMA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,56 zł na akcję.
PST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
ZAP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto.
ROB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
WAX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.