10:58 | GMT: 08:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku, upoważniającej zarząd spółki do nabycia akcji własnych oraz zalecenia do nabywania obligacji serii A w celu ich umorzenia.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
AMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku i wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zniesienia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych.
ASS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2014 roku.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych.
DRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EBX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
ENE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EAH 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu i zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości spółki.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wypłaty dywidendy.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
IDT 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2014.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz rozliczenia zysku za rok 2014.
wykres MED
MED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014 oraz połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
MOM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MSP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,39 zł na akcję.
MPY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MYS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
ONC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
PCE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
RWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
RSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
SYM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zmianę siedziby spółki oraz wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału spółki w Lublinie.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014, odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 2013, otrzymanej w dobrej wierze oraz zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013, podlegającej zwrotowi na poczet przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015.
VVD 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
WSE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.