17:40 | GMT: 15:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
01C 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CRM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MDI 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C i D oraz pozbawienia prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
PMP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
PBX 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PST 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. zwiększenia ilości członków RN do 7 osób, zmian w składzie RN oraz obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VEL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 26.700.000 akcji serii C i 106.800.000 akcji serii D.