21:39 | GMT: 19:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
01C 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ABM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
1AT 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
1AT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
B3S 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BMX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DBC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,15 zł na akcję.
DEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję oraz zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ETL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GEO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GRL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HWE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.
IDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KFL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LRQ 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN i in.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MTL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MSZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MSX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NWG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NTT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
REG 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
REG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
RSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SME 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SP1 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN i in.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TER 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TFO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TOR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VRB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.