09:38 | GMT: 07:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
AHL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
MPY 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
TFO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii Q i pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, zmiany statutu i in.
TSCO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.