10:32 | GMT: 08:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
CRM 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 euro na akcję.
PRV 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SKH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,12 zł na akcję.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.