17:26 | GMT: 15:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 387 akcji zwykłych na okaziciela.
PKP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ESC 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FHD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GKP 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu, zmiany statutu.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland Spółka Akcyjna.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MMD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPE 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, zmiany § 7 statutu.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PPR 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RDN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.043.044 akcji serii S oraz 7.728.180 akcji serii T.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SNX 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VTE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WTN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 12 zł na akcję.
AMAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
CSCO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SAB.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.