13:22 | GMT: 11:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
ABA 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ABM 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
API 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy, zmiany statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii D.
DNS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 8.335.485 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres IU
IUS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
KRI 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczebności RN oraz uzupełnienia składu RN.
LRK 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu i in.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
RDL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
SEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
TOR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TRN 
GPW 
 
NWZA ws. podziału zysku za rok 2014.
VED 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku.
WRE 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN oraz zmiany statutu.
WTN 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.