20:39 | GMT: 18:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników spółki w postaci przydziału akcji i ich objęcia za cenę nominalną, emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, odwołania członka RN, powołania członka RN.
KVT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.653.751 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MMD 
NC 
 
Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ORN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PSW 
GPW 
 
NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych PGS Software S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGS Software S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
PLX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.