00:32 | GMT: 22:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania RN na nową, wspólną kadencję.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZ z 30 sierpnia 2011, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 12 czerwca 2013 oraz zmiany statutu.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków), zmiany statutu, powołania członka RN.
DBC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,15 zł na akcję.
ECH 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia celowego funduszu rezerwowego oraz zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych spółki na rzecz WĘGLOKOKS S.A. oraz zmiany w składzie RN.
HEF 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
IMX 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MLB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,54 zł na akcję.
ORN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PFL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
P24 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
RON 
GPW 
 
NWZA ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok oraz zmian w składzie zarządu.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.