01:01 | GMT: 23:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BSA 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru, zmiany firmy oraz siedziby, zmiany statutu, zmiany PKD i zmian w składzie RN.
CTG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
GCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
IDM 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LAB 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 661.000 akcji serii B, 211.000 akcji serii C, 26.600 akcji serii D, 75.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
MLB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
MDP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie zarządu oraz zmian w składzie RN.
PWX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.375 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany roku obrachunkowego i podatkowego oraz zmiany statutu i in.
NKE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.