10:19 | GMT: 08:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADV 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BBD 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 NWZ z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie zarządu oraz zmiany w składzie RN.
MON 
GPW 
 
NWZA ws. ujawnienia w statucie zmiany 200 000 akcji imiennych na akcje na okaziciela.
SES 
GPW 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR, sporządzania przez Grupę Kapitałową Spółki sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR oraz zmiany statutu.