10:45 | GMT: 08:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKA 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
EMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z FAMUR Brand Sp. z o.o.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia rocznego raportu za rok obrachunkowy 2014, udzielenia absolutorium Członkom Rady Dyrektorów, wyboru składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy oraz wyboru biegłego rewidenta na rok 2015.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu, uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 NWZ z 25.09.2015r., uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 NWZ z 23.10.2015r. oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 02.12.2015r.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SNS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.