18:02 | GMT: 16:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BTM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MPH 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 18.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,48 zł na akcję.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
RNC 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
TMR 
GPW 
 
ZWZA
VED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany składu osobowego członków organów spółki.
VOX 
NC 
 
NWZA ws. zmiany liczby członków RN oraz uzupełnienia składu RN.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23 zł na akcję.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LNKD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.