13:18 | GMT: 11:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ALK 
NC 
 
NWZA ws. odwołania oraz powołania członka RN.
APT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APR 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
AZC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AZC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
DCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GKP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii G, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MLG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ZAP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. i wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminy jej wypłaty.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, uchwalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TIG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VTG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VTE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VOI 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii C oraz 20.000 akcji serii D.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.