17:13 | GMT: 15:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,55 zł na akcję.
API 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy i przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
APR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DIN 
NC 
 
Początek notowań spółki FLYPL (FLY) pod nazwą DAMFINW (DIN), w związku ze zmianą firmy.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DVL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
DTR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany składu RN, podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GWR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IMG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
JJB 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.500.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.
MAG 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 68 zł za sztukę.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MDS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MWT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
QUB 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii C.
RWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
RPC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
TPR 
NC 
 
ZWZA
UFC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,65 euro na akcję.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.