19:05 | GMT: 17:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje serii I. Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
AST 
GPW 
 
ZWZA
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz połączenia ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty zysków spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe oraz przeznaczenia zysku za rok 2015.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
FTE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
GCI 
NC 
 
NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz wyrażenia zgody na utworzenie przez GKS GieKSa Katowice SA zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
I2D 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
LUK 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MDS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MMD 
NC 
 
ZWZA
MLG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
PLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
PST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii,z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu i wygaszenia upoważnienia udzielonego zarządowi uchwałą ZWZW nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SEA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SNS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz wyborów uzupełniających do RN VIII kadencji.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ZRE 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN VIII kadencji.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
HPQ.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.