21:39 | GMT: 19:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ABA 
GPW 
 
Początek notowań spółki VARIANT (VRT) pod nazwą ABADONRE (ABA), w związku ze zmianą firmy.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2015.
BGS 
NC 
 
ZWZA
BLO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:20.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
KST 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
MAG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SES 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A, zmiany statutu.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok 2015, kontynuowania działalności spółki oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
TFO 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 2,95 zł za sztukę.
TOR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.
TRK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
VTG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe.