13:09 | GMT: 11:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ENG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,49 zł na akcję.
BTM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.201.249 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
D24 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GKP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,68 zł na akcję.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
IPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
IZB 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej oraz instytucjonalnej.
MON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLZ 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
ROB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SWG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,15 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 BGN na akcję.
TFO 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 3,10 zł za sztukę.