11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
1AT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IND 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
KRI 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WPEF VI Holding V B.V.
LUX 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 13 i 14 NWZ z 27 maja 2015 r., uchylenia uchwały nr 25 ZWZ z 15 lipca 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
LZM 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
OPF 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu zasiadania w komitetach RN.
OTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PBX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PLA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PRO 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRO 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SGR 
GPW 
 
ZWZA
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
YOL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.