16:45 | GMT: 14:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AMB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BTM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DTR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAK 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania nowego członka RN.
NWR 
GPW 
 
WZA
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PGM 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
SSO 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
SKH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TBL 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AVP.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
REP.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.