22:01 | GMT: 20:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
ENG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
TPE 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
FRO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w RN.
CAR 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
MRG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MGS 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MYS 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania likwidatora oraz zmiany statutu.
PTE 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
TLS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ORCL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.